Luktträning

Din guide till att återfå doften

Vad är luktträning?

Luktträning, även känt som doftträning, är en effektiv metod för att förbättra människors luktsinne. Genom att regelbundet utsätta sig för olika dofter och koncentrera sig på att identifiera dem, kan individer stärka sin förmåga att känna igen olika lukter. 

Luktträning har blivit särskilt populärt inom sjukvården för personer med nedsatt luktsinne, såsom de som lider av anosmi (fullständig luktförlust) eller hyposmi (nedsatt luktsinne). Genom att tränat kan dessa individer öka sin livskvalitet och få tillbaka en del av den sensoriska erfarenheten.

För att lyckas med luktträning är det viktigt att vara tålmodig och regelbundet ägna tid åt övningarna. Genom att integrera luktträning i sin dagliga rutin kan individer uppleva en förbättring av sitt luktsinne och därmed öka sin medvetenhet om omgivande dofter.

Varför är luktträning viktigt?

Att träna luktsinnet kan verka ovanligt till en början, men konceptet är helt logiskt. Precis som regelbunden motion förbättrar musklerna eller övning på ett musikinstrument förbättrar musikaliska färdigheter, kan träning av näsan leda till förbättringar av luktsinnet. Tänk på det som fysioterapi för näsan. Vetenskaplig forskning och studier har visat att luktträning är effektivt, vilket gör det till en trovärdig metod.

Precis som när man tränar på gym innebär luktträning att man regelbundet utsätts för olika dofter, vilket stimulerar luktreceptorerna och hjälper till med återhämtningen. Det är en strukturerad metod för att förbättra luktsinnet. Denna metod har visat sig vara fördelaktig genom omfattande forskning. Oavsett om du har upplevt en förlust eller en minskning av ditt luktsinne kan luktträning vara ett lämpligt alternativ för dig. På den här sidan fördjupar vi oss i bakgrunden till luktträning och ger viktig information som hjälper dig att avgöra om det är lämpligt för dina behov.

Orsaker till nedsatt luktsinne

Nedsatt luktsinne kan bero på flera faktorer och kan leda till tillfällig eller permanent förlust av luktsinne. För rätt diagnos och behandling är det viktigt att söka medicinsk hjälp och kontinuerligt träna luktsinnet med hjälp av luktträning.

COVID-19

Covid-19 har framträtt som en betydande orsak till nedsatt luktsinne eller anosmi. Många personer som smittas av viruset rapporterar om plötslig förlust av luktsinne, vilket har blivit ett karakteristiskt symptom på sjukdomen. Forskning har visat att Covid-19 angriper de olfaktoriska receptorerna i näsan som är ansvariga för vår förmåga att känna dofter. Dessa celler fungerar som ”dörrar” för viruset att komma in i cellen. När de sedan infekteras orsakar det en inflammatorisk reaktion och ger skador på cellerna, vilket påverkar luktreceptorernas förmåga att kommunicera med hjärnan och kan resultera i en nedsättning av luktsinnet.Forskning fortsätter att utforska varför vissa människor upplever en förlust av luktsinne i samband med Covid-19, och varför det kan vara en mer framträdande symptom hos dem som drabbas av detta virus jämfört med andra luftvägssjukdomar.

Medicinska tillstånd

Hormonella obalanser kan påverka luktsinnet eftersom hormoner spelar en viktig roll i att reglera vårt sinnessystem. När hormonerna är i obalans, kan det påverka slemhinnorna i näsan och därigenom försämra luktsinnet. Vissa neurologiska sjukdomar, inklusive Alzheimer’s och Parkinson’s, involverar degeneration av nervceller i hjärnan, vilket kan påverka de delar av hjärnan som är ansvariga för luktsinnet. Denna skada kan resultera i förlust av luktsinne.

Vissa mediciner, inklusive vissa cancerbehandlingar som kemoterapi och vissa nässprayer som används för att behandla allergier, kan också påverka luktsinnet negativt. Kemoterapiläkemedel och andra starka mediciner kan skada luktreceptorerna i näsan, medan vissa nässprayer innehåller ämnen som kan irritera näsans slemhinnor och leda till nedsatt luktsinne.

Skador & Trauma

Skallskador och trauman, särskilt de som involverar huvudet och näsområdet, kan ha allvarliga konsekvenser för luktsinnet. Skador på näsans strukturer, inklusive näsbrosk, slemhinnor och luktreceptorer, kan inträffa vid skallskador och traumatiska händelser. När dessa vävnader skadas eller svullnar upp på grund av trauman, kan det blockera luftflödet genom näsan och hindra doftmolekyler från att nå de luktsinnesceller som sitter högt upp i näsan. Dessutom kan direkt trauma mot huvudet leda till skador på de delar av hjärnan som är ansvariga för bearbetning av luktsinnes-intryck. Skallskador kan även orsaka inflammation i hjärnan, vilket kan påverka dess förmåga att korrekt tolka doftsignaler.

Grunden till att träna upp ditt luktsinne

Luktträning har blivit alltmer populär och erkänd som ett effektivt sätt att förbättra doftförmågan. Luktsinnet spelar en avgörande roll i vår förmåga att uppleva och njuta av olika dofter och smaker. Det finns flera skäl till varför du bör överväga att träna upp ditt luktsinne.

  • Förlust av luktsinne kan vara en biverkning av olika medicinska tillstånd som näspolyper, sinussjukdomar och sjukdomar som Covid-19. Luktträning har visat sig vara effektivt för att stimulera luktreceptorerna och främja återhämtning av förlorad doftförmåga
  • Att träna luktsinnet förbättrar upplevelsen av mat och dryck genom att förstärka smaker. Det kan också bidra till att öka medvetenheten om din omgivning och uppleva olika dofter på ett djupare sätt.
  • Genom regelbunden träning och exponering för olika dofter kan du stärka ditt luktsinne och dra nytta av dess många fördelar för din hälsa och livskvalitet.

Teorin bakom luktträning

Luktträning bygger på den fascinerande principen om neuroplasticitet, vilket är hjärnans fantastiska kapacitet att omorganisera sig själv genom att skapa nya nervkopplingar. När vi regelbundet utsätter våra luktreceptorer för olika dofter, sker en komplex process i hjärnan. Varje gång vi inhalerar en doft, skickar våra luktreceptorer signaler till hjärnan, och genom upprepade exponeringar skapas nya neurala banor och kopplingar i vårt luktsystem.

Denna anpassningsförmåga är nyckeln bakom luktträningens framgång. Genom att träna luktsinnet regelbundet och medvetet exponera sig för olika dofter, stimuleras hjärnans olika områden som är ansvariga för doftsinnet. Detta inte bara stärker de befintliga kopplingarna utan skapar även nya, vilket resulterar i förbättrad doftdiskriminering och förmågan att identifiera subtila nyanser i dofter.

Genom att aktivera och utmana vårt luktsystem på detta sätt, kan vi inte bara återhämta förlorade doftförmågor, till exempel efter en sjukdom, utan även förbättra och berika vår generella doftupplevelse. Denna vetenskapligt beprövade metod visar hur fantastiskt anpassningsbar vår hjärna är och hur vi kan maximera vår luktförmåga genom träningsregim och konsekvent exponering för olika dofter.

Luktträning från NOSA

NOSA har utvecklat ett luktträningskit som är enklare att använda, mer effektivt än andra metoder och som dessutom ger en snabbare behandling för dig med nedsatt luktförmåga. Produkten är utvecklad tillsammans med några av världens främsta luktforskare från Karolinska Institutet.

Därför ska du välja Nosas luktträning

CE-märkning

NOSA smell training är en CE-märkta luktträningsprodukt. Produkten är en medicinteknisk produkt, vilket innebär att den är testad i enlighet med det medicintekniska direktivet. Detta innefattar t.ex. att tillverkaren säkerställer att produkten inte är skadlig och att den har den effekt som anges. Detta är en kvalitetsstämpel och skiljer produkten från andra luktträningsmetoder där många dofter rent av innehåller allergener, cancerogener och andra skadliga ämnen. Detta slipper du med NOSAs produkter.

2 månaders behandling

Luktträning med NOSAs luktträningskit innebär en väsentligt mycket kortare behandling än andra metoder. Tidigare, enklare, metoder så som att lukta på kryddor eller aromatiska oljor är generellt inte särskilt effektiva och behandlingstiden är därför ofta mellan 3-9 månader. Med NOSAs luktträning sker behandlingen istället på 2 månader, vilket gör att fler människor kan bli hjälpta snabbare. Om du får tillbaka vissa dofter snabbare än så, kan du dessutom köpa till fler dofter för att snabbare få tillbaka ännu fler dofter.

Hög följsamhet

En viktig aspekt med NOSAs luktträning är att fler personer faktiskt orkar fullfölja hela behandlingen. Ett stort problem med tidigare behandlingsmetoder är att de dels är mycket krävande; du skall sitta ned och lukta på burkar och oljor varje morgon och kväll i 3-9 månader, vilket är så pass stor inskränkning i vardagen att många helt enkelt inte orkar och därför inte slutför sin luktträning. Med NOSA smell training kan du dels luktträna när du vill och vart du vill, samtidigt som du enkelt kan schemalägga och planera i den interaktiva appen.

Nosas dofter

NOSA luktträning levereras med 10 doftande näsproppar som är lätta att andas genom; Citron, Jordgubb, Orangea, Vanilj, Melon, Rosmarin, Lavendel, Mentol, Körsbär och Cola. Fruktiga och kryddiga dofter är att rekommendera för ett luktträningsprogram.

Jordgubb
Apelsin
Vanilj
Körsbär
Citron
Menthol
Cola
Melon
Rosmarin
Lavendel

Så går luktträningen till

Luktträningen går ut på att du enligt ett förbestämt schema lukttränar två gånger på morgonen och två gånger på eftermiddagen. Detta upprepas fem dagar i veckan i totalt 8 veckors tid. Varje doftplugg skall användas i 10 minuter åt gången och kan ske samtidigt som du utför andra sysslor.

Då en doftnedsättning beror på att nervimpulser mellan luktbulben och hjärnan inte går fram på ett korrekt sätt, så är det viktigt att stimulera både från nerverna i näsan – genom att utsätta dig för dofterna, men lika viktigt är det att aktivera signalerna mellan hjärnan och receptorerna. Detta gör du genom att associera till tidigare upplevelser med den aktuella doften. Om du luktar på en citus-doft kan exempelvis hjälpa om du tänker på tidigare situationer där du har känt doften och hur surt det var. Det kan även vara fördelaktigt att visualisera doften, exempelvis hur en citron ser ut, eller hur den känns i handen.

Luktträningsapp från NOSA

NOSA har även utvecklat en luktträningsapp som är till för att hjälpa dig att planera, schemalägga, ge påminnelser och motivera dig i din luktträning. Det finns även möjlighet att ge feedback och att i efterhand se hur man över tid har skattat de olika dofterna. Det går även att få tips och svar på vanliga frågor som kan uppstå vid luktträning.

Passiv luktträning

NOSA smell training är en luktträningsmetod som bygger på passiv luktträning. Tidigare har man lagt mycket fokus på att användaren skall vara så aktiv som möjligt i sin luktträning, men samtidigt är det samma andledning till varför så många inte orkar fullfölja luktträningen.

Passiv lukttäning är ett nytt koncept som innebär att du kan luktträna medans du gör andra saker. Detta möjliggörs genom den unika och patenterade utformningen på Nosas doftsatta näspluggar som innebär att du endast behöver sätta in dem i näsan och sedan kan du göra andra saker samtidigt som du lukttränar. Oavsett om du lagar mat, sitter i möte eller kollar på film, så kan du nu luktträna helt obehindrat.

Förberedelser för luktträning

Även om NOSA smell training är en enklare metod för luktträning än andra, så krävs det ändå att du dedikerar dig till att fullfölja programmet tills dess att du har fått tillbaka ditt luktsinne. Då cellerna i näsan tar tid på sig att byggas upp igen så kan man räkna med att det tar åtminstone ett par veckor innan du ser en förättring. De flesta brukar börja se skillnad efter 2-3 veckor, men för andra kan det ta längre tid. Det är därför viktigt att hålla en positiv inställning och inte bli avskräckt av att det går långsamt i början.

Material

NOSAs doftsatta pluggar är utvecklade för att vara så skonsamma som möjligt mot dig in din omgivning. Samtliga material är noga utvalda och testade för kontakt med nässlemhinnan och innehåller inga skadliga ämnen så som latex och ftalater. Plasten är en medicinsk plast som har de högsta kvalitetskraven. Även doftämnena är noga framtagna för att vara så skonsamma som möjligt.

Produkten är en medicinteknisk produkt klass 1 och de ingående materialen är utvärderade och godkända enligt det medicintekniska direktivet MDR.

Dofterna

Dofterna är dels framtagna för att ge en så bred palett som möjligt. Varje doft fäster mot ett visst antal luktreceptorer i luktbulben och ett brett sortiment av dofter aktiverar därmed så många receptrorer som möjligt. Dofterna är framtagna med några av världens främsta perfumörer och är rensade på allergener för att vara så fria från allergener som det är möjligt. Med det sagt så kan det ändå finnas personer som är överkänsliga mot vissa dofter, så rådfråga alltid en läkare om du vet att du är allergisk mot en viss typ av doft eller ingridiens.

Ditt nuvarande tillstånd

Det är viktigt att du som ska luktträna känner dig avslappnad och fokuserad för att få bästa möjliga resultat. Fördelaktigt är att undvika luktträning när man är trött eller stressad eftersom det kan påverka förmågan att koncentrera sig och uppfatta dofter korrekt. En positiv inställning är också avgörande för att upprätthålla motivationen och uthålligheten under träningen.

Luktträningen från NOSA är framtagen för personer som har fått en nedsatt luktförmåga till följd av virusinfektioner, men kan även hjälpa luktbortfall av vissa andra orsaker.

Kom igång med din luktträning – Steg för steg Guide

NOSA smell training förväntas vara mycket effektivare än traditionell luktträning och förkortar träningstiden till 2 månader tack vare av passiv luktträning, fler dofter och högre följsamhet.

Steg 1

Börja alltid med att tvätta händerna. Detta säkerställer att du undviker eventuell irritation eller infektion.

Steg 2

Ta ut de två första dofterna enligt kalendern och sätt försiktigt in den första doftande kontakten i näsan. Applicera försiktigt i näsborrarna tills fästet möter näsväggen.

Steg 3

Ställ in en timer på 10 minuter. Under denna tid fokuserar du på doften. Visualisering kan hjälpa till att förstärka ditt minne av doften.

Steg 4

När den första sessionen är klar tar du försiktigt bort produkten från näsan och upprepa steg 1-3 med nästa doft enligt kalendern.

Steg 5

Följ samma steg för kvällssessionen. Detta upprepas fem dagar i veckan under 8 veckors tid.

Testimonials

NOSA smell trainig är fortfarande en ny produkt och har endast funnits på marknaden sedan den 13:e november 2023.

Personliga berättelser om återhämtning av luktsinnet

John Doe

Description for this block. Use this space for describing your block. Any text will do. Description for this block. You can use this space for describing your block.

Första avsaknad: Mars 2020
Återfick doft: November 2021

John Doe

Description for this block. Use this space for describing your block. Any text will do. Description for this block. You can use this space for describing your block.

Första avsaknad: Mars 2020
Återfick doft: November 2021

John Doe

Description for this block. Use this space for describing your block. Any text will do. Description for this block. You can use this space for describing your block.

Första avsaknad: Mars 2020
Återfick doft: November 2021

Vetenskapliga studier och forskning kring luktträning

Sed a magna semper, porta purus eu, ullamcorper ligula. Nam sit amet consectetur sapien. Etiam dui ipsum, viverra vel turpis ut, dignissim elementum mauris. Sed dapibus auctor scelerisque pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames.

Klinisk studie

Sed a magna semper, porta purus eu, ullamcorper ligula. Nam sit amet consectetur sapien. Etiam dui ipsum, viverra vel turpis ut, dignissim elementum mauris. Sed dapibus auctor scelerisque pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames.

Så går studien till

Sed a magna semper, porta purus eu, ullamcorper ligula. Nam sit amet consectetur sapien. Etiam dui ipsum, viverra vel turpis ut, dignissim elementum mauris. Sed dapibus auctor scelerisque pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames.Sed a magna semper, porta purus eu, ullamcorper ligula. Nam sit amet consectetur sapien. Etiam dui ipsum, viverra vel turpis ut, dignissim elementum mauris. Sed dapibus auctor scelerisque pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames.

Testad mot allergener och andra skadliga ämnen

Sed a magna semper, porta purus eu, ullamcorper ligula. Nam sit amet consectetur sapien. Etiam dui ipsum, viverra vel turpis ut, dignissim elementum mauris. Sed dapibus auctor scelerisque pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames.